Thứ sáu, 23/04/2021 - 07:07|
Tin tức từ cơ sở
Tin tức từ cơ sở

Bộ GDĐT công bố chương trình giáo dục phổ thông mới

(03/01/2019)  45237
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố chương trình giáo dục phổ thông mới bao gồm Chương trình tổng ...

Từ ngày 19/04/2021 đến ngày 25/04/2021

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú

Lựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy tính bằng cách bấm vào biểu tượng Icon trên
Hỗ trợ duyệt website tốt nhất trên trình duyệt Firefox, Google Chrome và IE 8.0 trở lên