Monday, 02/08/2021 - 14:08|
Tin tức từ cơ sở
Tin tức từ cơ sở

Áp dụng thống nhất biểu mẫu giấy đi đường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu trong thời gian thực ... Mới

(01/08/2021)  325
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh vừa ban hành Công ...

Từ ngày 02/08/2021 đến ngày 08/08/2021

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú

Lựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy tính bằng cách bấm vào biểu tượng Icon trên
Hỗ trợ duyệt website tốt nhất trên trình duyệt Firefox, Google Chrome và IE 8.0 trở lên